Ekonomi

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/04/2024
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sağlık sektöründe, nükleer tıpta kullanılan radyofarmasotiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı alanlarında faaliyet göstermektedir.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
67.500.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Gerekli yasal izinlerin alınması halinde, kapanış işlemlerinin en geç 30 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanması konusunda mutabık kalınmıştır. Yasal izin süreçlerinin belirtilen sürede tamamlanmaması halinde ise söz konusu süre ikişer aylık üç uzatmayla nihai olarak 31 Mart 2025 tarihine kadar uzayabilecektir.
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
33.750.002 TL
Beher Pay Fiyatı

Toplam Tutar

Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
7,5
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
7,5
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,4
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ,Şirketimiz konsolide mali tablolarında öz kaynak yöntemiyle yer almakta olduğundan, öngörülen finansal duran varlık satışının, Şirketimiz faaliyetlerinde ve ciromuzda önemli bir etki yaratması beklenmemektedir. Bu pay devri sonrası ortaklığımız ilaç sektöründeki faaliyetlerine, bağlı ortaklıkları olan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. ve Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devam edecektir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Curium International Trading B.V.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi

Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/04/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat uyarınca zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Açıklamalar

Sermayesinin %57,5’ine Şirketimizin sahip olduğu, Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin (“Eczacıbaşı-Monrol”) toplam 67.500.000.-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu paylardan %50’lik kısma tekabül eden 33.750.002-TL nominal değerde 33.750.002 adet payın, Curium International Trading B.V.’ye (“Alıcı”) satılması amacıyla bugün (05.04.2024) bir Pay Devir Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır. Payların devrinin gerçekleşmesi, Rekabet Kurulu izni dahil gerekli izin ve onayların alınmasına ve üzerinde mutabık kalınan tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır. Gerekli yasal izinlerin alınması halinde, kapanış işlemlerinin en geç 30 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanması konusunda mutabık kalınmıştır. Yasal izin süreçlerinin belirtilen sürede tamamlanmaması halinde ise söz konusu süre, ikişer aylık üç uzatmayla nihai olarak 31 Mart 2025 tarihine kadar uzayabilecektir. Sözleşme’de yer alan esaslar uyarınca, 195 milyon Avro’luk toplam şirket değeri üzerinden (Şirketimizin devredeceği paylara tekabül eden kısım 97,5 milyon Avro), Eczacıbaşı-Monrol’ün kapanış günü itibariyle finansal verilerine göre finansal borç, finansal borç benzeri kalemler, nakit ve işletme sermayesi açısından düzeltmelere tabi tutularak belirlenecek tutar, kapanışta devir bedeli olarak Avro cinsinden, nakit ve peşin olarak Şirketimize ödenecek olup, sonrasında kapanış düzeltmelerine tabi olacaktır. Eczacıbaşı-Monrol’ün 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmemiş finansal verileri dikkate alındığında, kapanış düzeltmeleri öncesi, Şirketimizin devredilecek %50 payına düşen pay devir bedelinin yaklaşık olarak 75 milyon Avro seviyesinde olabileceği tahmin edilmektedir. Sözleşme’de ayrıca, yukarıda belirtilen devir bedeline ilave olarak, 2025-2031 yılları arasındaki 7 mali yılın her birinde, Eczacıbaşı-Monrol’ün Sözleşme’de belirlenen ürünlerinin yıllık net satışlarının, Sözleşme’de belirlenen referans miktarları aşması halinde, aşan kısmın %12’sinin Şirketimizin devredeceği paya tekabül eden kısmının (%50), şarta bağlı performans bedeli olarak Şirketimize ödenmesi öngörülmüştür. Yıllık olarak yapılacak değerlendirmelerde Sözleşme’de yer alan koşullara uygun şarta bağlı performans ödemesi oluşması halinde, ödemeler yıllık olarak Avro cinsinden, nakit ve peşin olarak yapılacaktır. 7 yılda Şirketimize ödenecek şarta bağlı performans toplam tutarı 37,5 milyon Avro’yu geçemeyecektir.   
Süreçte kesinlik kazanan hususlarla ilgili olarak kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır. (*) Satış bedelinin daha sonra kesinleşecek olması sebebiyle, işbu özel durum açıklamasında satış bedeli kullanılarak hesaplanması gereken oran ve bilgiler, şarta bağlı performans ödemesi hariç olmak üzere, ilgili tarihlerde kamuya açıklanacaktır. (**) Söz konusu satış işlemine ilişkin müzakere sürecinin kamuya açıklanması işlemin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin ve anlaşma koşullarının kesinleşmiş olmaması nedeniyle yapılacak bir açıklamanın pazarlık ve rekabet gücümüze olumsuz etkisinin olabileceği, Şirketimizin pay fiyatlarını ve değerini etkileyebileceği, işlem koşullarına ilişkin farklı tahmin, yorum ve değerlendirmelerin paylarda spekülatif hareketlere neden olarak yatırımcıların menfaatlerine zarar verebileceği hususları dikkate alınarak yatırımcıların tam, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilerek yanıltılmasının önlenmesi ve Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması amacıyla SPK’nın II-15.1.  sayılı Özel Durumlar Tebliği ‘nin 6. maddesi kapsamında 05.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile pay devir sözleşmesinin imzalanacağı tarihe kadar ertelenmiştir. (***)Eczacıbaşı-Monrol’deki iş ortağımız Bozlu Grubu ile 03.11.2022 tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte kamuya duyurulmuş olan “2022 Tadil Protokolü”nde öngörülen Eczacıbaşı-Monrol sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu payın %28’lik kısmının, 03.05.2024 tarihine kadar “2022 Tadil Protokolü”nde belirtilen esaslara göre belirlenecek bedel karşılığında, üç adımda Bozlu grubuna  devrine ilişkin taahhüdün son adımı olarak (03.11.2022 tarihinde %13, 27.10.2023 tarihinde %7,5 olmak üzere toplam %20,5’lik payın devri gerçekleştirilmiş ve kamuya duyurulmuştur) Şirketimizin Eczacıbaşı-Monrol sermayesindeki bakiye %7,5’lik payının (5.062.498 adet pay) Bozlu Grubu’na devrinin tamamlanması, Sözleşme’de kapanış öncesinde tamamlanacak işlemler arasında belirlenmiştir. Söz konusu taahhüt kapsamında gerçekleştirilecek işlem ayrıca kamuya duyurulacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269034

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
istanbul escort